user_mobilelogo

Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.

Można wyróżnić:
  • maszyny zasileniowe (energetyczne w sensie szerszym) – jeśli przekształcane jest głównie zasilenie (energia), choć niezbędna jest w nich także informacja (w procesach sterowania i regulacji),
  • maszyny informacyjne – jeśli przekształcana jest głównie informacja, choć niezbędne jest w nich także zasilenie. Tak zdefiniowana maszyna informacyjna może mieć postać układu fizycznego (naturalnego lub sztucznego np. maszyna licząca), wirtualnego (maszyna wirtualna) lub abstrakcyjnego (np. maszyna Turinga).
W znaczeniu węższym (technicznym) maszyna jest to wyłącznie urządzenia techniczne (najczęściej złożone z wielu mechanizmów), służące do przekształcania energii lub wykonujące pracę (najczęściej mechaniczną, przez ruch swoich części).
 
Wyróżnia się:
 
maszyny energetyczne (w węższym sensie) – przetwarzające energię mechaniczną na inne rodzaje energii lub przetwarzające inne rodzaje energii na energię mechaniczną (maszyny napędowe – silniki), np.:
  • maszyna cieplna,
  • maszyna parowa,
  • turbina parowa,
  • silnik spalinowy,
  • maszyna hydrauliczna,
  • maszyna pneumatyczna,
  • maszyna elektryczna,
maszyny robocze – pobierające energię mechaniczną z maszyn napędowych (silników) i wykonujące pracę, w tym:
maszyny technologiczne – przekształcające surowce lub półwyroby w gotowe półwyroby lub wyroby,
maszyny transportowe – przemieszczająca ciała (zmieniająca ich położenie).

Kontaktdaten

MACHTEK sp. z o.o. - Recyclingmaschinen
Łekno 23
76-037 Będzino, POLEN

tel. +48 518 374 309

e-mail: biuro@machtek.pl

pl logo bottom

Wir sind ein Handelsunternehmen.
Wir verkaufen Recyclingmaschinen.
Maschinen mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis,
die sich in der Praxis bewährt haben